Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

codicioso
codicioso
codicioso
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
codicioso
codicioso
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapodprzykrywka podprzykrywka
codicioso
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
codicioso
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viapodprzykrywka podprzykrywka

May 13 2017

codicioso
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamartinif16 martinif16

May 05 2017

9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viamartinif16 martinif16
codicioso
ja nie przestanę przejebane mieć aż do śmierci.
Reposted fromorchis orchis viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
codicioso
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viapodprzykrywka podprzykrywka

April 26 2017

codicioso
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
codicioso
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted frombemotivated bemotivated viaawaken awaken
codicioso
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
codicioso
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianirvitii nirvitii
codicioso
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
codicioso
9763 9182 500
6195 ecc1

April 18 2017

codicioso
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
codicioso
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl