Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

codicioso
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
codicioso
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted frombemotivated bemotivated viaawaken awaken
codicioso
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
codicioso
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianirvitii nirvitii
codicioso
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
codicioso
9763 9182 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapodkrawatem podkrawatem
6195 ecc1

April 18 2017

codicioso
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
codicioso
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
codicioso
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
codicioso
9963 8c57
touchme
codicioso
Życzę ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: "niczego"
codicioso
codicioso
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen viatrue-love true-love
codicioso
1968 eb9d
7826 7312 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatrue-love true-love
codicioso
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viaSecret-Obsession Secret-Obsession
codicioso
6359 e48a
Reposted fromApch Apch viamartinif16 martinif16
codicioso
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl