Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

codicioso
3707 9dd1

October 25 2017

Sponsored post
feedback2020-admin

October 24 2017

codicioso
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna viapodprzykrywka podprzykrywka

October 05 2017

codicioso
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski

September 24 2017

codicioso
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka

July 25 2017

codicioso
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
codicioso
7298 3292
Reposted fromtwice twice viapodprzykrywka podprzykrywka
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viapodprzykrywka podprzykrywka
codicioso
8851 1af3

July 10 2017

codicioso
7420 778b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16

June 30 2017

codicioso
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viapodprzykrywka podprzykrywka

June 20 2017

codicioso
codicioso
7771 9964
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslowemwsedno slowemwsedno
codicioso
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
codicioso
codicioso
3440 b62f
codicioso
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
codicioso
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viapodprzykrywka podprzykrywka

May 13 2017

codicioso
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamartinif16 martinif16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...